CONEIX-NOS

MISSIÓ

Alzheimer Catalunya Fundació és una organització formada per professionals amb la finalitat d'informar, assessorar i acompanyar les persones afectades per una demència, els seus familiars i els professionals del sector, ajudant-los a enfrontar i gestionar els canvis i les noves situacions que comporta l'evolució de la malaltia.

 

VALORS

 • Independència en la nostra actuació de qualsevol ideologia política, econòmica o de creences.
 • La persona amb deteriorament cognitiu com a centre de la nostra intervenció.
 • Il·lusió i compromís, ganes de fer la nostra feina.

 

OBJECTIUS

 1. Incidir en l'augment i la defensa del benestar de les persones que pateixen demència.
 2. Creació, recerca i aplicació de nous enfocaments i pràctiques psicosocials en l'atenció a les persones.
 3. Promoure la difusió i el coneixement d'aquestes noves línies d'atenció.

  

PATRONAT DE LA FUNDACIÓ

 • Presidència:

 

Eulàlia Cucurella i Fabregat

 • Patrons:  

 

Associació Alzheimer Catalunya, Elena Fernández Gamarra, Anna Rovira i Cairó, Ricard Rubio Solé, M.Eulàlia Serra i Bertran, Eduard Vázquez Olivares, Josep Vila i Miravent, Josep Vilajoana Celaya

 • Patrons Honorífics:

Lluís Cabrero Avila, Xavier Grasset i Forasté, Francesca de Puig Roca ()

 

 • Equip directiu

 

Direcció Estratègica: Elena Fernandez Gamarra

 

Direcció General: Maria Eulàlia Serra Bertran

 

FORMACIÓ

 

Alzheimer Catalunya imparteix formació en nombroses entitats, entre elles:

 • Cooperativa Suara
 • Diputació de Barcelona
 • Feate
 • Federació Allen
 • Fundació Aymar i Puig
 • Fundació Enllaç
 • Fundació Felix LLobet
 • Fundació l'Onada
 • Fundació Pere Relats
 • Fundació Privada President Torres Falguera
 • Idea
 • La Mallola
 • Llars Unimm
 • Matia Innova
 • Mutua Terrassa (Fundació Vallparadís, Fundació L'Espluga)
 • Residència Olivaret
 • Sanitas Residencial
 • Sant Joan de Déu d'Almacelles  (Lleida)

 

Des de l'any 2008 Alzheimer Catalunya participa dins del Pla Director de Formació 2008-2010 del Dpt. d'Acció Social i Ciutadania,en activitats formatives adreçades al personal qualificat del sistema Català de Serveis Socials. 

 

  XARXES ON ALZHEIMER CATALUNYA PERTANY

 • Coordinadora d'Entitats Tutelars.
 • Pla Director de Demència de la Generalitat de Catalunya.
 • Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiu
 • Xarxa de Famílies cuidadores de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Consell sectorial de Salut de l'Eixample.
 • Federació Catalana de Voluntariat Social.
 • European Network of Reminiscence.
 • International Partners of Dementia Care Mapping. 
 • Universitat de Bradford.

   

 CONVENIS VIGENTS AMB UNIVERSITATS I COL·LEGIS PROFESSIONALS

 • Universitat de Barcelona: IL3, Facultat de Dret, Facultat de Psicologia.
 • Universitat Blanquerna- Ramon Llull.
 • Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

 

 PREMIS

 • 2005- La Associació Alzheimer Catalunya rep el premi Las Mejores Ideas 2005  concedit per  Diario Médico pel programa Pretutela de enfermos con Alzheimer u otras demencias. 
 • 2009- Alzheimer Catalunya rep el 25è Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques. Premi a Institucions sense ànim de lucre.

 REGISTRES

 • Fundació Privada sense ànim de lucre acollida a la llei 5/2001 de 2 de maig de Fundacions
 • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya número 2344
 • Registre d'entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania número E04349
 • Servei de tutela. Registre d'entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania número S04019
 • Servei d'acollides. Registre d'entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania númeroS06548