CONEIX-NOS

 

Alzheimer Catalunya Fundació és una organització formada per professionals amb la finalitat d'informar, assessorar i acompanyar les persones afectades per una demència, els seus familiars i els professionals del sector, ajudant-los a enfrontar i gestionar els canvis i les noves situacions que comporta l'evolució de la malaltia.

Alzheimer Catalunya treballa per...

Aconseguir que la persona diagnosticada de qualsevol tipus de demència continuï, al llarg del procés de la malaltia, decidint sobre la seva pròpia vida.   
 
 •  Per ell mateix mentre pugui
 •  Proporcionant-li els suports necessaris per fer-ho
 •  Tenint present la seva perspectiva i experiència quan ja no ho pugui fer

 

Treballem amb...

 

Amb la voluntat i la motivació de continuar evolucionant i creixent des del dia a dia de les Persones a la quals atenem.

 

 

Com ho fem possible?


 Treballant per fer que la persona sigui protagonista malgrat la seva demència.

 Acompanyant les famílies a transformar la visió de la demència.

 Contribuint a conscienciar la ciutadania per l’impacte de l’augment previst de la demència. 

 Treballant amb organismes i institucions per tal d’establir polítiques que afavoreixin les persones amb demència. 

 

Patronat 

 • Presidència:

 Eulàlia Cucurella i Fabregat

 • Patrons:  

Associació Alzheimer Catalunya, Elena Fernández Gamarra, Anna Rovira i Cairó, Ricard Rubio Solé, Eduard Vázquez Olivares, Josep Vila i Miravent, Josep Vilajoana Celaya

 • Patrons Honorífics:

Lluís Cabrero Avila, Xavier Grasset i Forasté, Francesca de Puig Roca ()

 

 • Equip directiu

 

Direcció Estratègica: Elena Fernandez Gamarra

Direcció General: Maria Eulàlia Serra Bertran

  

Xarxes a les que pertanyem 

 

 -  Associació per la Vida Independent

 

-  Global Action in Personhood (GAP)

 

-  Antiga Caixa Terrassa 

 

-  Coordinadora Tutelar – Associació Catalana d’Entitats 

 

-  Taula Salut Comunitària barri de la Sagrada Família 

 

-  Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores. Ajuntament de Barcelona.

 

-  DCM International Implementation Grup

 

-  Acord ciutadà per una Barcelona Inclusiva. Ajuntament de Barcelona

 

-  European Reminiscence Network 

 

-  Federació Catalana de Voluntariat Social

  

  Premis
 
 • 2005- La Associació Alzheimer Catalunya rep el premi Las Mejores Ideas 2005  concedit per  Diario Médico pel programa Pretutela de enfermos con Alzheimer u otras demencias. 

 

 • 2009- Alzheimer Catalunya rep el 25è Premi Catalunya de Comunicació i Relacions Públiques. Premi a Institucions sense ànim de lucre.

 

 Registres

 • Fundació Privada sense ànim de lucre acollida a la llei 5/2001 de 2 de maig de Fundacions
 • Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya número 2344
 • Registre d'entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania número E04349
 • Servei de tutela. Registre d'entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania número S04019
 • Servei d'acollides. Registre d'entitats del Departament d'Acció Social i Ciutadania númeroS06548